Η εταιρεία

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1999 με έδρα το δημοτικό διαμέρισμα της Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου Ολύμπου με την επωνυμία: “Παπαδοπούλου Σ. Σοφία“, και με διακριτικό τίτλο “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ
με το αντικείμενο εργασιών

  • τον καθαρισμό Ιδιωτικών και Δημοσίων χώρων
  • τις Απολυμάνσεις ΧΩΡΩΝ
  • την φύλαξη των δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, καθώς και με χονδρική – λιανική πώληση ειδών καθαριότητας και απολύμανσης,
  • τον καθαρισμό και την Φύλαξη χαλιών – μοκετών κλπ. με ΑΦΜ 047272832.

Αντιπροσωπείες που συνεργαζόμαστε:

Η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για το Νομό Πιερίας σε προϊόντα καθαρισμού & απολύμανσης με τις παρακάτω εταιρείες:


DYNACHEM – MILITEX – ΝOVOZYMES – KROLL – FABE – HOUGHTON – EYROFILL – VMD

οι οπείες είναι πιστοποιημένες με ISO 9001 και διαθέτουν αριθμούς καταχώρησης και έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ..

Για όλα τα απολυμαντικά προϊόντα με δεδομένα ασφαλείας σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ. για κάθε ένα προϊόν χωριστά.